menu

Diagnoza Fobii Społecznej

Fobia społeczna zazwyczaj rozpoczyna się w trakcie okresu młodzieńczego. Lekarz może stwierdzić, że dana osoba cierpi na to zaburzenie, jeśli jego objawy występują u tej osoby przez co najmniej 6 miesięcy. Bez leczenia, socjofobia może utrzymywać się przez wiele lat lub całe życie.

Lęk społeczny może być ograniczony do jednej sytuacji (takiej jak rozmowa z ludźmi, jedzenie i picie w czyjejś obecności czy pisanie na tablicy przed innymi osobami) lub może być tak rozległa (tak jak w przypadku uogólnionej fobii społecznej), że pacjent doświadcza lęku wokół niemal każdego człowieka, oprócz członków najbliższej rodziny.

Po pierwsze, należy porozmawiać z lekarzem o swoich symptomach. Ten powinien przeprowadzić badanie, aby upewnić się, czy inny problem fizyczny nie powoduje objawów socjofobii i dopiero wtedy może wystawić diagnozę. Lekarz w razie potrzeby skieruje pacjenta do specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego.