menu

Objawy Schizofrenii

Objawy schizofrenii można podzielić na trzy kategorie: symptomy pozytywne, negatywne i poznawcze.

Objawy pozytywne

Pozytywne objawy schizofrenii są zachowaniami psychotycznymi, które nie są spotykane u osób zdrowych. Ludzie z symptomami pozytywnymi często "tracą kontakt" z rzeczywistością. Objawy te mogą przychodzić i odchodzić. Czasami są one poważne, a kiedy indziej ledwo zauważalne, w zależności od tego, czy pacjent jest leczony. Należą do nich następujące.

Halucynacje

Halucynacje są rzeczami, które człowiek widzi, słyszy, czuje węchem lub dotykiem, a których nie odbiera zmysłowo nikt inny. "Głosy" to najpowszechniejszy rodzaj omamów w schizofrenii. Wiele osób z tym zaburzeniem psychicznym słyszy głosy. Mogą one rozmawiać z daną osobą o jej zachowaniu, nakazywać jej robić różne rzeczy lub ostrzegać ją o niebezpieczeństwie. Czasami głosy rozmawiają ze sobą. Ludzie ze schizofrenią mogą słyszeć głosy na długi czas, zanim rodzina i przyjaciele zauważą problem.

"Głosy" to najpowszechniejszy rodzaj omamów w schizofrenii.

Inne rodzaje halucynacji obejmują widzenie ludzi lub przedmiotów, których tam nie ma, odczuwanie zapachów, których nikt inny nie wyczuwa oraz czucie rzeczy, takich jak niewidzialne palce dotykające ciała, gdy nikogo nie ma w pobliżu.

Urojenia

Urojenia są fałszywymi przekonaniami, które nie są częścią kultury danej osoby i się nie zmieniają. Pacjent wierzy w urojenia nawet po tym, gdy inni ludzie udowodnią, że przekonania te są nieprawdziwe czy nielogiczne. Osoby ze schizofrenią mogą mieć złudzenia, które wydają się dziwaczne, na przykład wiara, że sąsiedzi są w stanie kontrolować ich zachowanie falami magnetycznymi. Mogą również wierzyć, że ludzie w telewizji kierują do nich specjalne wiadomości albo że stacje radiowe nadają ich myśli na głos publiczności. Czasami pacjenci ze schizofrenią uważają, że są kimś innym, na przykład słynną postacią historyczną. Mogą mieć paranoidalne złudzenia i wierzyć, że inni próbują im zaszkodzić, przykładowo poprzez oszukiwanie, nękanie, zatrucie, szpiegowanie lub spiskowanie przeciw nim lub przeciw bliskim im osobom. Te przekonania są nazywane "urojeniami prześladowczymi".

Zaburzenia myślenia

Zaburzenia myślenia są niezwykłymi lub dysfunkcyjnymi sposobami myślenia, których może doświadczać schizofrenik. Jedna z form takich zaburzeń nazywa się "myśleniem zdezorganizowanym" i występuje, gdy pacjent ma kłopoty z organizowaniem lub logicznym łączeniem swoich myśli. Może on mówić w zniekształcony sposób, który jest trudny do zrozumienia. Inna forma jest nazywana "blokowaniem myśli" i występuje, gdy człowiek przestaje mówić nagle, w środku zdania. Na pytanie, dlaczego przestał mówić, może odpowiedzieć, że poczuł się tak, jakby ta myśl została wyjęta z jego głowy. Wreszcie, osoba z zaburzeniem myślenia może tworzyć słowa bez znaczenia lub "neologizmy".

Zaburzenia ruchowe

Zaburzenia ruchowe mogą wyglądać jak pobudzone ruchy ciała. Osoba z zaburzeniem ruchowym może powtarzać w kółko pewne ruchy. Na drugim krańcu, człowiek może stać się katatoniczny. Katatonia jest stanem, w którym człowiek nie porusza się i nie reaguje na innych. Katatonia jest dzisiaj rzadka, ale była bardziej powszechna, gdy leczenie schizofrenii nie było dostępne.1

Objawy negatywne

Negatywne objawy schizofrenii są związane z zakłóceniami normalnych emocji i zachowań. Symptomy te są trudniejsze do rozpoznania, jako część choroby, i mogą być mylone z depresją lub innymi schorzeniami. Objawy te obejmują:

  • "Płytki afekt" (twarz osoby nie rusza się albo mówi ona nudnym lub monotonnym głosem)
  • Brak przyjemności w codziennym życiu
  • Brak zdolności do rozpoczynania i utrzymywania planowanych działań
  • Małomówność, nawet jeśli jest się zmuszonym do interakcji.

Osoby z symptomami negatywnymi potrzebują pomocy w codziennych czynnościach. Często zaniedbują one podstawową higienę osobistą. Może to sprawiać wrażenie, że są leniwe lub nie chcą pomóc samemu sobie, ale te problemy są objawami powodowanymi przez schizofrenię.

Objawy poznawcze

Poznawcze objawy schizofrenii są subtelne. Podobnie do symptomów negatywnych, symptomy poznawcze mogą być trudne do zidentyfikowania, jako część choroby. Często są one wykrywane jedynie wtedy, gdy wykonywane są inne testy. Do objawów takich należą następujące:

  • Ubogie "funkcjonowanie wykonawcze" (zdolność rozumienia informacji oraz wykorzystywania ich do podejmowania decyzji)
  • Kłopoty z koncentracją lub uwagą
  • Problemy z "pamięcią roboczą" (umiejętnością do korzystania z informacji natychmiast po poznaniu jej).

Symptomy poznawcze często utrudniają prowadzenie normalnego życia i zarabianie na siebie. Mogą powodować też znaczne cierpienie emocjonalne.


  1. World Health Organization (WHO). Catatonic Schizophrenia. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines.1992.Geneva, Switzerland: World Health Organization.