menu

Objawy PTSD

PTSD 3

Zespół stresu pourazowego może wywoływać wiele symptomów. Naturalnym jest posiadanie niektórych z tych objawów PTSD po niebezpiecznym zdarzeniu. Czasami ludzie mają bardzo poważne symptomy, które ustępują po kilku tygodniach. Nazywa się to ostrą reakcją na stres (ASD). Kiedy objawy utrzymują się dłużej niż kilka tygodni i stają się stałym problemem, może być to zespół stresu pourazowego (PTSD). Niektórzy ludzie z tym zaburzeniem psychicznym nie mają żadnych symptomów przez tygodnie lub miesiące. Objawy PTSD można pogrupować na trzy kategorie.

Objawy ponownego doświadczania

 • Reminiscencje - wielokrotne przeżywanie na nowo traumatycznych wydarzeń, wraz z symptomami fizycznymi, takimi jak szybkie bicie serca i pocenie się
 • Koszmary senne
 • Przerażające myśli.

Symptomy ponownego doświadczania mogą powodować problemy w codziennym funkcjonowaniu danej osoby z zespołem stresu pourazowego. Mogą zaczynać się przez własne myśli i uczucia osoby lub być wywoływane przez słowa, obiekty czy sytuacje przypominające o traumatycznym przeżyciu.

Objawy unikania

 • Trzymanie się z dala od miejsc, wydarzeń lub obiektów, które przypominają o złym doświadczeniu
 • Czucie się emocjonalnie odrętwiałym
 • Silne poczucie winy, depresji lub niepokoju
 • Utrata zainteresowania czynnościami, które były przyjemne w przeszłości
 • Problemy z pamiętaniem niebezpiecznego zdarzenia.

Rzeczy, które przypominają osobie z zespołem stresu pourazowego o traumatycznym wydarzeniu, mogą wywołać symptomy unikania. Objawy te mogą być powodem zmiany przez danego człowieka swojej osobistej rutyny. Na przykład po złym wypadku, osoba zwykle prowadząca może unikać kierowania lub jazdy samochodem.

Objawy nadpobudliwości

 • Łatwe przestraszanie się
 • Uczucie spięcia lub "bycia na krawędzi"
 • Problemy ze snem lub występowanie wybuchów złości.

Symptomów nadpobudliwości zwykle nie wywołują rzeczy przypominające o traumatycznym wydarzeniu, lecz są one stałe. Mogą sprawiać, że pacjent będzie czuł się zestresowany i rozzłoszczony. Te objawy zespołu stresu pourazowego mogą utrudniać wykonywanie codziennych zadań, takich jak spanie, jedzenie lub koncentrowanie się.

Czy dzieci reagują na traumę inaczej niż dorośli?

PTSD 4

Dzieci i młodzież mogą mieć skrajne reakcje na traumę, ale ich symptomy mogą nie być takie same, jak w przypadku osób dorosłych.1 U bardzo młodych dzieci objawy zespołu stresu pourazowego mogą obejmować:

 • Moczenie nocne, kiedy już nauczyły się korzystać z toalety
 • Zapominanie jak się mówi lub niezdolność do mowy
 • Odgrywanie strasznego zdarzenia podczas zabawy
 • Bycie niezwykle lgnącym do rodzica lub innego dorosłego.

Starsze dzieci i nastolatki zwykle wykazują objawy PTSD bardziej zbliżone do tych spotykanych u ludzi dorosłych. Mogą się u nich także rozwinąć zakłócające spokój, lekceważące lub destrukcyjne zachowania. Starsze dzieci i nastolatki mogą mieć poczucie winy, że nie zapobiegły obrażeniom lub śmierci. Mogą również mieć myśli o zemście.


 1. Hamblen J. PTSD in Children and Adolescents: A National Center for PTSD Fact Sheet . Accessed Veterans Administration Web site on February 10, 2006.