menu

Diagnoza PTSD

Nie każda osoba pod wpływem traumy rozwija pełny lub nawet nieznaczny zespół stresu pourazowego. Symptomy zwykle pojawiają się w ciągu 3. miesięcy od incydentu, ale okazjonalnie wyłaniają się lata później. Muszą one utrzymywać się powyżej miesiąca, aby mogły zostać uznane za PTSD. Przebieg choroby bywa zróżnicowany. Niektórzy pacjenci zdrowieją w ciągu 6. miesięcy, podczas gdy inni mają objawy utrzymujące się znacznie dłużej. U niektórych osób schorzenie występuje przewlekle.

Lekarz mający doświadczenie w pomaganiu ludziom z chorobami psychicznymi, taki jak psychiatra lub psycholog, może zdiagnozować PTSD. Rozpoznanie wykonywane jest po rozmowie z osobą mającą symptomy zespołu stresu pourazowego.

Aby zostać zdiagnozowanym z PTSD, pacjent musi mieć wszystkie z następujących objawów, przez co najmniej 1 miesiąc:

  • Przynajmniej 1 objaw ponownego doświadczania
  • Przynajmniej 3 objawy unikania
  • Przynajmniej 2 objawy nadpobudliwości
  • Symptomy utrudniające codzienne życie, chodzenie do szkoły lub pracy, przebywanie z przyjaciółmi i zajmowanie się ważnymi zadaniami.

Zespołowi stresu pourazowego często towarzyszy depresja, nadużywanie substancji lub jedno albo kilka innych zaburzeń lękowych.