menu

Diagnoza Zespołu Lęku Napadowego

Ataki paniki mogą wystąpić w dowolnym momencie, nawet w czasie snu. Szczyt ataku zwykle następuje w ciągu 10 minut, ale niektóre objawy mogą utrzymywać się znacznie dłużej.

Ludzie, którzy mają pełnowymiarowe, powtarzające się ataki paniki, mogą być w znacznym stopniu niepełnosprawni przez ich zaburzenia nerwicowe i powinni poszukać leczenia, zanim zaczną unikać miejsc i sytuacji, w których miały miejsce napady lęku. Na przykład, jeśli atak paniki wydarzył się w windzie, u kogoś z zespołem lęku napadowego może rozwinąć się strach przed windami, który może mieć wpływ na wybór pracy lub mieszkania i ograniczyć miejsca, gdzie osoba ta może korzystać z pomocy medycznej lub cieszyć się rozrywką.

Życie niektórych ludzi staje się tak ograniczone, że unikają oni zwyczajnej aktywności, takiej jak robienie zakupów czy prowadzenie samochodu. Około jedna trzecia osób z lękiem napadowym jest niezdolna do wyjścia z domu lub są w stanie zmierzyć się z sytuacjami wywołującymi strach tylko wtedy, gdy towarzyszy im współmałżonek lub inna zaufana osoba. Gdy stan schorzenia postępuje tak daleko, nazywa się je agorafobią lub strachem przed otwartymi przestrzeniami.

Wczesne leczenie często może zapobiec agorafobii, ale osoby z zespołem lęku panicznego mogą czasami chodzić od lekarza do lekarza przez wiele lat i odwiedzić kilkakrotnie pogotowie, zanim ktoś prawidłowo zdiagnozuje ich przypadłość. Jest to niefortunne, ponieważ lęk napadowy to jedno z najbardziej uleczalnych spośród wszystkich zaburzeń lękowych, reagujące w większości przypadków na określone rodzaje leków lub pewne typy psychoterapii poznawczej, które pomagają zmienić wzorce myślenia prowadzące do strachu i lęku.

Lękowi panicznemu często towarzyszą inne poważne problemy, takie jak depresja, nadużywanie narkotyków lub alkoholizm. Dolegliwości te muszą być leczone oddzielnie. Symptomy depresji obejmują uczucia smutku i braku nadziei, zmiany apetytu i szablonów snu, wyczerpanie i trudności z koncentracją. Większość osób cierpiących na depresję można skutecznie leczyć z wykorzystaniem leków antydepresyjnych, niektórych rodzajów psychoterapii lub kombinacji tych dwóch metod.

Po pierwsze należy porozmawiać z lekarzem o swoich objawach. Powinien on przeprowadzić badania, aby upewnić się, że inny problem fizyczny nie powoduje występujących symptomów. Lekarz może skierować pacjenta do specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego.