menu

Przyczyny Zaburzeń Odżywiania

Naukowcy odkrywają, że przyczyny zaburzeń odżywiania leżą w złożonej interakcji czynników genetycznych, biologicznych, behawioralnych, psychologicznych i społecznych. Jednak na wiele pytań wciąż potrzebujemy odpowiedzi. Badacze przy użyciu najnowszej technologii i nauki starają się lepiej zrozumieć zaburzenia jedzenia.

Jedno podejście obejmuje badania ludzkich genów. Naukowcy analizują różne kombinacje genów w celu określenia, czy jakiekolwiek warianty DNA wiążą się z ryzykiem rozwoju zaburzeń odżywiania.

Badania neuroobrazowania także dostarczają informacji pozwalających na lepsze zrozumienie zaburzeń jedzenia i możliwych sposobów ich leczenia. Jeden z testów wykazał różne wzory aktywności mózgu pomiędzy kobietami z bulimią a zdrowymi kobietami. Za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) naukowcy byli w stanie zobaczyć różnice w aktywności mózgu, kiedy kobiety wykonywały zadanie obejmujące samoregulację (zadanie, które wymaga przezwyciężenia automatycznej lub impulsywnej reakcji).

Badane są również interwencje psychoterapeutyczne. Jeden z takich testów, przeprowadzony wśród osób w okresie dojrzewania, odkrył, że więcej młodzieży z bulimią wyzdrowiało po uczestnictwie w terapii skoncentrowanej na rodzinie według modelu Maudsley, niż tych otrzymujących psychoterapię wspierającą, która nie odnosiła się konkretnie do zaburzenia odżywiania.

Naukowcy badają pytania o zachowanie, genetykę i funkcjonowanie mózgu, aby lepiej zrozumieć czynniki ryzyka, zidentyfikować wskaźniki biologiczne oraz opracować specyficzne psychoterapie i leki będące w stanie oddziaływać na obszary w mózgu, które kontrolują zachowania dotyczące jedzenia. Neuroobrazowanie i badania genetyczne mogą dostarczyć wskazówek na temat tego, jak każdy człowiek może zareagować na konkretne metody leczenia tych chorób medycznych. Trwające starania są także skierowane na opracowanie i udoskonalenie strategii dla leczenia i zapobiegania zaburzeniom odżywiania wśród młodzieży i dorosłych.