menu

Leczenie Nerwicy Natręctw

Natręctwa 1

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne zwykle leczy się przy pomocy psychoterapii, leków, lub obu tych metod łącznie.

Nerwica natręctw zwykle dobrze reaguje na leczenie określonymi lekami lub psychoterapią opartą na ekspozycji, w której ludzie mierzą się z sytuacjami, które wywołują strach lub lęk, i stają się na nie mniej wrażliwi. Trwają badania nad nowymi podejściami do terapii dla osób, u których schorzenie nie reaguje na standardowe terapie. Podejścia te obejmują różne kombinacje i dodatki do metod leczenia, a także nowoczesne techniki, takie jak głęboka stymulacja mózgu.

Psychoterapia na nerwicę natręctw

Rodzaj psychoterapii, o nazwie terapia poznawczo-behawioralna (CBT), jest szczególnie przydatny w leczeniu nerwicy natręctw. Psychoterapia ta naucza pacjenta różnych sposobów myślenia, zachowania i reagowania na sytuacje, co pomaga mu lepiej zarządzać obsesyjnymi myślami lub kompulsywnymi zachowaniami oraz odczuwać mniej lęku lub strachu. Jedna specyficzna forma CBT, nazywana ekspozycją i powstrzymywaniem reakcji, wykazuje się szczególnie pomocna w ograniczaniu natarczywych myśli i zachowań związanych z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi.

Leki na nerwicę natręctw

Lekarze mogą też przepisywać leki, aby pomóc w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Najczęściej przepisywane na to schorzenie są leki przeciwlękowe (anksjolityki) i przeciwdepresyjne (antydepresanty). Anksjolityki są silne i istnieją różne ich rodzaje. Wiele z nich zaczyna działać od razu, ale na ogół nie powinny być brane przez dłuższy okres czasu. Są one skierowane na lęki i wyczerpanie związane ze schorzeniem.

Antydepresanty są stosowane w leczeniu depresji, ale są również niezwykle przydatne w nerwicy natręctw, prawdopodobnie bardziej niż leki przeciwlękowe. Zanim rozpoczną działać może minąć kilka tygodni (w niektórych przypadkach 10 - 12 tygodni). Czasami środki te mogą powodować działania niepożądane, takie jak bóle głowy, nudności lub trudności ze snem. Te skutki uboczne nie są zazwyczaj problemem dla większości ludzi, zwłaszcza w przypadku rozpoczęcia przyjmowania leku od niskiej dawki i powolnego zwiększania dawki w miarę upływu czasu. Należy porozmawiać z lekarzem na temat jakichkolwiek skutków ubocznych, jakich się doświadcza.

Ważne jest, aby być świadomym, że choć antydepresanty mogą być dla wielu ludzi bezpieczne i skuteczne w leczeniu zaburzeń psychicznych, to dla niektórych mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Do etykiet leków przeciwdepresyjnych został dodany najpoważniejszy rodzaj ostrzeżenia, jaki może mieć lek na receptę. Etykiety te ostrzegają ludzi, że leki przeciwdepresyjne mogą być przyczyną myśli samobójczych lub prób samobójczych u niektórych osób. Każdy pacjent biorący antydepresanty powinien być pod dokładną obserwacją, zwłaszcza gdy po raz pierwszy rozpoczyna leczenie tego rodzaju środkami.

Nie wszystkie leki są skuteczne dla każdego. Porozmawiaj ze swoim lekarzem o najlepszym wyborze leczenia dla Ciebie.

Leczenie skojarzone

Niektóre osoby z nerwicą natręctw mają lepsze rezultaty z terapii poznawczo-behawioralnej, zwłaszcza ekspozycji i powstrzymywania reakcji. Inni natomiast uzyskują lepsze efekty lecznicze dzięki lekom. Jeszcze inni odczuwają najlepsze skutki terapii przy wykorzystaniu kombinacji tych dwóch metod. Wiele badań wykazało, że skojarzenie terapii poznawczo-behawioralnej i leków jest najlepszym podejściem w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, szczególnie u dzieci i młodzieży. Porozmawiaj z lekarzem na temat tego, jaki sposób terapii będzie najlepszy dla Ciebie.