menu

Diagnoza Nerwicy Natręctw

Przebieg zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych jest dość zmienny. Objawy schorzenia mogą pojawiać się i znikać, łagodnieć z czasem lub zaostrzać się. Jeśli nerwica natręctw staje się ciężka, może ona uniemożliwiać danej osobie wykonywanie pracy lub zajmowanie się normalnymi obowiązkami w domu. Ludzie z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi mogą próbować pomóc sobie poprzez unikanie sytuacji, które wywołują u nich obsesje lub mogą używać alkoholu i narkotyków, aby się uspokoić.

Nerwicy natręctw mogą towarzyszyć zaburzenia jedzenia, inne zaburzenia lękowe lub depresja.

Po pierwsze, należy porozmawiać z lekarzem o swoich symptomach. Lekarz powinien przeprowadzić badanie, aby upewnić się, że inny problem fizyczny nie powoduje występujących objawów i dopiero wtedy może wystawić diagnozę. Może on też skierować pacjenta do specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego.