menu

Przyczyny i Objawy Depresji

Jakie są przyczyny depresji?

Najprawdopodobniejszą przyczyną depresji jest połączenie czynników genetycznych, środowiskowych, biologicznych i psychologicznych.

Było mi bardzo trudno wstać rano z łóżka. Po prostu chciałam schować się pod kołdrą i nie rozmawiać z nikim. Nie miałam ochoty jeść i dużo schudłam.

Nic nie sprawiało mi już przyjemności. Byłam cały czas zmęczona i źle spałam w nocy. Ale wiedziałam, że muszę działać, ponieważ mam dzieci i pracę. Wydawało się to jednak wręcz niemożliwe, jakby nic się nie miało zmienić lub poprawić.

Choroby depresyjne to zaburzenia mózgu. Długotrwałe teorie sugerują, że w schorzeniu występuje brak równowagi ważnych neuroprzekaźników (związków chemicznych przenoszących sygnały między komórkami mózgu). Jednak trudno było to udowodnić.

Techniki obrazowania mózgu, takie jak obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI), pokazały, że mózgi ludzi mających depresję wyglądają inaczej od tych, u osób bez schorzenia. Różnice jawią się w częściach mózgu odpowiedzialnych za nastrój, myślenie, zachowanie, apetyt i sen. Tego typu obrazy nie ujawniają jednak przyczyn wystąpienia depresji. Nie mogą być też używane do diagnozowania tego typu zaburzeń psychicznych.

Pewne rodzaje depresji wykazują skłonność do występowania rodzinnie, ale ogólnie choroba może również pojawiać się u osób bez historii zaburzenia w rodzinie.1 Określone geny mogące zwiększać podatność niektórych ludzi na schorzenie są przedmiotem badań naukowców. Pewne badania genetyczne wskazują, że ryzyko wystąpienia depresji wynika z wpływu kilku genów w połączeniu z działaniem czynników środowiskowych i innych.2 Dodatkowo epizod depresyjny może być wynikiem trudnego związku z inną osobą, utraty kogoś bliskiego, ciężkiego przeżycia lub jakiejkolwiek stresującej sytuacji. Inne epizody choroby mogą wystąpić w reakcji na coś lub pojawić się bez oczywistego powodu.

Badania wskazują, że depresja jest zaburzeniem mózgu.

Jakie są objawy depresji?

Objawy u poszczególnych ludzi z zaburzeniami depresyjnymi mogą się nieco różnić. Od konkretnej osoby i jej przypadku choroby zależy nasilenie, częstotliwość i długość występowania symptomów schorzenia.

Depresja 3 Depresja 2 Depresja 1

Zaczęłam opuszczać dni pracy i przyjaciółka zauważyła, że coś jest nie tak. Powiedziała mi o okresie, kiedy była naprawdę przygnębiona i uzyskała pomoc od swojego lekarza.

Oznaki i objawy obejmują

 • Trwałe uczucie smutku, pustki lub zaniepokojenia
 • Pesymizm, poczucie braku nadziei
 • Poczucie winy, bezradności czy braku własnej wartości
 • Niepokój lub drażliwość
 • Utratę zainteresowania kiedyś lubianymi czynnościami lub hobby, również seksem
 • Spadek energii i zmęczenie
 • Trudności w koncentracji, zapamiętywaniu szczegółów i podejmowaniu decyzji
 • Nadmierną senność lub bezsenność, a także przebudzenia i trudności ze snem wczesnym porankiem
 • Utratę apetytu lub przejadanie się
 • Myśli oraz próby samobójcze
 • Bóle głowy, problemy trawienne, skurcze i inne bóle, które nie łagodnieją nawet pomimo leczenia.

 1. Tsuang MT, Faraone SV. The genetics of mood disorders. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1990. 

 2. Tsuang MT, Bar JL, Stone WS, Faraone SV. Gene-environment interactions in mental disorders. World Psychiatry, 2004 June; 3(2):73–83.