menu

Diagnoza Depresji

Wszystkie rodzaje depresji, nawet najcięższe przypadki, mogą być skutecznie leczone. Im wcześniej rozpocznie się terapię, tym będzie ona efektywniejsza.

Depresja 6 Depresja 5 Depresja 4

Zadzwoniłem do mojej lekarki i powiedziałem, jak się czułem. Kazała mi przyjść na wizytę kontrolną i podała imię specjalisty, który jest ekspertem w leczeniu depresji.

Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty od zdrowia psychicznego jest pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby uzyskać właściwą pomoc. Pewne leki, a także niektóre medyczne przypadłości, takie jak wirusy lub schorzenia tarczycy, mogą wywoływać takie same objawy, jak depresja. Lekarz może wykluczyć te dolegliwości badając pacjenta, przeprowadzając z nim rozmowę i poddając go testom laboratoryjnym. Jeżeli nie można znaleźć żadnej medycznej choroby, mogącej powodować symptomy, to kolejnym krokiem diagnozy depresji jest ocena psychologiczna.

Lekarz może skierować pacjenta do specjalisty od zdrowia psychicznego. Ten powinien skompletować historię objawów pacjenta oraz omówić jakąkolwiek historię występowania w jego rodzinie depresji lub innych zaburzeń psychicznych. Należy przedyskutować, kiedy pojawiły się symptomy choroby, jak długo się utrzymują, jak bardzo są natężone oraz czy występowały już wcześniej, a jeśli tak, to jak były leczone. Specjalista może także zapytać, czy pacjent zażywa alkoholu lub narkotyków oraz czy ma myśli dotyczące śmierci lub samobójstwa.

Jakie choroby często współwystępują z depresją?

Inne choroby mogą pojawić się przed depresją, spowodować ją, lub być jej konsekwencją. Ale zaburzenie to wraz z innymi schorzeniami oddziałują w różny sposób u różnych ludzi. W każdym przypadku, współwystępujące choroby powinny zostać zdiagnozowane i leczone.

Zaburzenia lękowe, takie jak zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zespół lęku napadowego, fobia społeczna i zespół lęku uogólnionego, często towarzyszą depresji.1,2 PTSD może wystąpić po tym, gdy człowiek doświadczy przerażającego zdarzenia lub przeżycia, takiego jak brutalna napaść, klęska żywiołowa, wypadek, akt terroryzmu lub walka wojskowa. Ludzie doświadczający zespołu stresu pourazowego są szczególnie podatni, aby mieć współistniejącą depresję.

W przeprowadzonym badaniu naukowcy odkryli, że ponad 40 procent osób z PTSD miało również depresję 4 miesiące po traumatycznym wydarzeniu.3

Nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu i innych substancji może również współistnieć z depresją. Badania pokazują, że zaburzenia nastroju i nadużywanie substancji powszechnie ze sobą występują.4

Zaburzenie może występować również z innymi poważnymi dolegliwościami medycznymi, takimi jak choroba serca, udar mózgu, rak, HIV/AIDS, cukrzyca i choroba Parkinsona. Ludzie, którzy mają depresję wraz z inną chorobą medyczną, zwykle mają poważniejsze objawy obu tych przypadłości, większe trudności z przystosowaniem się do ich stanu zdrowia i więcej kosztów leczenia od tych, którzy cierpią tylko na tę chorobę.5 Leczenie depresji może również przyczynić się do poprawy wyników leczenia współistniejącego schorzenia.6


  1. Regier DA, Rae DS, Narrow WE, Kaebler CT, Schatzberg AF. Prevalence of anxiety disorders and their comorbidity with mood and addictive disorders. British Journal of Psychiatry, 1998; 173(Suppl. 34):24–28. 

  2. Devane CL, Chiao E, Franklin M, Kruep EJ. Anxiety disorders in the 21st century: status, challenges, opportunities, and comorbidity with depression. American Journal of Managed Care, 2005 Oct; 11(Suppl. 12):S344–353. 

  3. Shalev AY, Freedman S, Perry T, Brandes D, Sahar T, Orr SP, Pitman RK. Prospective study of posttraumatic stress disorder and depression following trauma. American Journal of Psychiatry, 1998; 155(5):630–637. 

  4. Conway KP, ComptonW, Stinson FS, Grant BF. Lifetime comorbidity of DSM-IV mood and anxiety disorders and specific drug use disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Journal of Clinical Psychiatry, 2006 Feb; 67(2):247–257. 

  5. Cassano P, Fava M. Depression and public health, an overview. Journal of Psychosomatic Research, 2002; 53:849–857. 

  6. Katon W, Ciechanowski P. Impact of major depression on chronic medical illness. Journal of Psychosomatic Research, 2002; 53:859–863.