menu

Objawy Choroby Afektywnej Dwubiegunowej

Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową doświadczają niezwykle intensywnych stanów emocjonalnych, które występują w odrębnych okresach, zwanych "epizodami zaburzeń nastroju". Każdy epizod zaburzeń nastroju oznacza drastyczną zmianę w zwyczajnym nastroju i zachowaniu człowieka. Stan nadmiernej radości lub zbytniego podekscytowania nazywa się epizodem manii, natomiast stan niezwykłego smutku lub beznadziejności nazywa się epizodem depresji. Czasami epizod zaburzeń nastroju obejmuje zarówno symptomy manii, jak i depresji. Jest to tak zwany stan mieszany. Osoby z ChAD w trakcie epizodu zaburzeń nastroju mogą być także wybuchowe i drażliwe. W parze z tymi zmianami nastroju idą ekstremalne zmiany w energii, aktywności, śnie i zachowaniu.

Objawy cyklofrenii są opisane poniżej.

Objawy manii lub epizodu maniakalnego obejmują:Objawy depresji lub epizodu depresyjnego obejmują:
Zmiany nastroju
 • Nadmiernie długi okres uczucia euforii lub zbyt szczęśliwego i towarzyskiego nastroju
 • Ekstremalna drażliwość.
 • Nadmiernie długi okres poczucia smutku lub beznadziejności
 • Utrata zainteresowania zajęciami, które kiedyś sprawiały przyjemność, włącznie z seksem.
Zmiany zachowania
 • Bardzo szybkie mówienie, przeskakiwanie z jednego pomysłu do drugiego, gonitwa myśli
 • Łatwe rozpraszanie się
 • Wzrastająca liczba zajęć, na przykład podejmowanie się nowych projektów
 • Bycie nadmiernie niespokojnym
 • Spanie niewiele lub brak zmęczenia
 • Posiadanie nierealnej wiary w swoje zdolności
 • Zachowywanie się impulsywnie i angażowanie się w przyjemne, wysoce ryzykowne czynności.
 • Uczucie zmęczenia lub "spowolnienia"
 • Posiadanie problemów z koncentracją, zapamiętywaniem i podejmowaniem decyzji
 • Bycie niespokojnym lub drażliwym
 • Zmiany w odżywianiu, śnie lub innych nawykach
 • Myśli o śmierci i samobójstwie lub próby samobójcze.
Cyklofrenia 4

ChAD może występować nawet wtedy, gdy wahania nastroju są mniej ekstremalne. Na przykład niektóre osoby z cyklofrenią doświadczają hipomanii, mniej nasilonej postaci manii. Podczas epizodu hipomaniakalnego możesz czuć się bardzo dobrze, mieć wysoką wydajność i dobrze funkcjonować. Możesz nie czuć, że coś jest nie tak, ale rodzina i przyjaciele mogą rozpoznać zmiany nastroju, jako potencjalną chorobę afektywną dwubiegunową. Bez odpowiedniego leczenia, u ludzi z hipomanią może rozwinąć się poważna mania lub depresja.

Cyklofrenia może być także obecna w stanie mieszanym, w którym możesz doświadczać zarówno manii, jak i depresji, w tym samym czasie. Podczas epizodu mieszanego, można czuć się bardzo pobudzonym, mieć trudności ze snem, doświadczać znacznych zmian apetytu i mieć myśli samobójcze. Ludzie w stanie mieszanym mogą odczuwać duży smutek lub brak nadziei, podczas gdy w tym samym czasie czują się niezwykle pobudzone.

Czasami osoba z ciężkimi epizodami manii lub depresji ma także objawy psychotyczne, takie jak halucynacje czy urojenia. Symptomy psychotyczne często odzwierciedlają skrajny nastrój danej osoby. Na przykład jeśli masz objawy psychotyczne podczas epizodu maniakalnego, możesz wierzyć, że jesteś sławną osobą, masz dużo pieniędzy lub posiadasz specjalne zdolności. Jeśli masz symptomy psychotyczne podczas epizodu depresyjnego, możesz uważać, że jesteś zrujnowany i bez grosza lub że popełniłeś przestępstwo. W rezultacie ludzie z chorobą afektywną dwubiegunową, którzy mają objawy psychotyczne, są czasami błędnie diagnozowani ze schizofrenią.

Ludzie z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi mogą również nadużywać alkoholu lub innych substancji, mieć problemy w związkach czy źle się spisywać w szkole lub w pracy. Rozpoznanie tych problemów, jako oznak poważnej choroby psychicznej, może być trudne.

Choroba afektywna dwubiegunowa zazwyczaj trwa całe życie. Epizody manii i depresji zwykle wracają z czasem. Pomiędzy epizodami wiele osób z cyklofrenią jest wolnych od objawów, ale u niektórych ludzi pewne symptomy mogą się utrzymywać.