menu

Osobowość Borderline

Borderline

Co to jest osobowość borderline?

Osobowość borderline (ang. borderline personality disorder, skr. BPD) lub pograniczne zaburzenie osobowości, to poważna choroba psychiczna cechująca się niestabilnymi nastrojami, zachowaniami i relacjami. W roku 1980 Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, Third Edition (DSM-III) po raz pierwszy wymienił osobowość chwiejną emocjonalnie typu borderline, jako rozpoznawalną chorobę. Większość psychiatrów i innych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego używa DSM do diagnozowania chorób psychicznych.

Borderline 2

Ponieważ niektórzy ludzie z ciężką formą BPD mają krótkie epizody psychotyczne, eksperci pierwotnie uważali tę chorobę za nietypową lub pograniczną wersję innych zaburzeń psychicznych.1 Podczas gdy obecnie eksperci w dziedzinie zdrowia psychicznego generalnie zgadzają się, że nazwa "osobowość borderline" lub "pograniczne zaburzenie osobowości" jest myląca, to bardziej precyzyjne określenie jeszcze nie istnieje.

Większość ludzi z osobowością chwiejną emocjonalnie typu borderline cierpi na:

  • Problemy z regulowaniem emocji i myśli
  • Impulsywne i lekkomyślne zachowania
  • Niestabilne relacje z innymi ludźmi.

Ludzie z BPD mają również wysokie poziomy współwystępujących schorzeń, takich jak depresja, zaburzenia nerwicowe, nadużywanie substancji i zaburzenia odżywiania, wraz z samookaleczaniem, zachowaniami samobójczymi i popełnionymi samobójstwami.

Kto jest narażony na pograniczne zaburzenie osobowości?

Według danych z podpróby uczestników ogólnokrajowego badania zaburzeń psychicznych, około 1,6 procenta osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych cierpi w danym roku na zaburzenie osobowości typu borderline.2

Badania sugerują, że wczesne objawy mogą pojawić się w dzieciństwie.

BPD zazwyczaj zaczyna się w okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości.1,3 Niektóre badania sugerują, że wczesne objawy tej choroby mogą pojawić się w dzieciństwie.4,5


  1. Gunderson JG. A BPD Brief: An Introduction to Borderline Personality Disorder: Diagnosis, Origins, Course, and Treatment. (ed)^(eds). http://www.borderlinepersonalitydisorder.com/documents/A%20BPD%20BRIEF%20revised%202006%20WORD%20version%20--%20Jun%2006.pdf . Accessed on July 30, 2007. 

  2. Lenzenweger MF, Lane MC, Loranger AW, Kessler RC. DSM-IV personality disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biol Psychiatry. 2007 Sep 15;62(6):553–64. 

  3. Chanen AM, Jackson HJ, McCutcheon LK, Jovev M, Dudgeon P, Yuen HP, Germano D, Nistico H, McDougall E, Weinstein C, Clarkson V, McGorry PD. Early intervention for adolescents with borderline personality disorder using cognitive analytic therapy: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2008 Dec;193(6):477–84. 

  4. Zelkowitz P, Paris J, Guzder J, Feldman R. Diatheses and stressors in borderline pathology of childhood: the role of neuropsychological risk and trauma. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001 Jan;40(1):100–5. 

  5. Zanarini MC, Frankenburg FR, Khera GS, Bleichmar J. Treatment histories of borderline inpatients. Compr Psychiatry. 2001 Mar–Apr;42(2):144–50.