menu

Autyzm (Zaburzenia ze Spektrum Autystycznego)

Autyzm

Co to jest autyzm?

Autyzm to grupa zaburzeń rozwojowych mózgu, razem zwanych zaburzeniami ze spektrum autystycznego (ang. autism spectrum disorders, skr. ASD), które charakteryzują:

 • Trwałe deficyty w komunikacji społecznej i interakcji społecznej w wielu kontekstach
 • Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności
 • Objawy, które muszą występować we wczesnym okresie rozwojowym (zazwyczaj rozpoznawane w pierwszych dwóch latach życia)
 • Symptomy powodujące klinicznie istotne upośledzenie w życiu społecznym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach bieżącego funkcjonowania.

Określenie "spektrum" odnosi się do szerokiego zakresu objawów, umiejętności i poziomów upośledzenia lub niepełnosprawności, jakie mogą mieć dzieci z ASD. Niektóre dzieci są lekko upośledzone przez ich symptomy, podczas gdy inne są poważnie niepełnosprawne.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są rozpoznawane według wytycznych wymienionych w Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition - Text Revision (DSM-IV-TR).1 Podręcznik ten definiuje pięć zaburzeń, czasami nazywanych całościowymi zaburzeniami rozwoju (PDD), jako ASD:

 • Autyzm dziecięcy
 • Zespół Aspergera
 • Całościowe zaburzenie rozwoju nie zdiagnozowane inaczej (PDD-NOS)
 • Zespół Retta
 • Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne (CDD).

Edycja DSM-5 zawiera pewne zmiany w klasyfikacji.

Kto jest narażony na zaburzenia ze spektrum autyzmu?

Badania oceniające rozpowszechnienie schorzenia - liczbę dzieci dotkniętych ASD w danym okresie czasu - wykazywały różne wyniki w zależności od tego, kiedy i gdzie badania te zostały przeprowadzone i jak definiowały one zaburzenia ze spektrum autystycznego.

W rządowym sondażu z 2014. roku odnośnie rozpowszechnienia ASD, CDC odkryło, że wskaźnik schorzenia był wyższy niż w poprzednich badaniach w USA. Na podstawie zdrowotnych i szkolnych dokumentacji 8-latków w 11. społecznościach w całych Stanach Zjednoczonych, sondaż CDC wykazał, że około 1. na 68 dzieci ma autyzm.2 Chłopcy mają około 4 - 5 razy większe ryzyko niż dziewczęta.

Eksperci nie zgadzają się na temat tego, czy ukazuje to prawdziwy wzrost rozpowszechnienia zaburzeń ze spektrum autystycznego. Odkąd wcześniejsze badania zostały zakończone, wytyczne dotyczące diagnostyki zmieniły się. Ponadto znacznie więcej rodziców i lekarzy wie teraz o ASD, więc rodzice są bardziej skłonni do poddawanie swoich dzieci diagnozie i więcej lekarzy jest w stanie prawidłowo rozpoznać schorzenie. Te i inne zmiany mogą pomóc wyjaśnić pewne różnice w liczbach rozpowszechnienia ASD. Mimo to, raport CDC potwierdza inne niedawne badania pokazujące, że więcej dzieci jest diagnozowanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niż kiedykolwiek wcześniej.


 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition – Text Revision (DSM-IV-TR). Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc., 2000. 

 2. Prevalence of Autism Spectrum Disorder among Children Aged 8 Years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2010. MMWR Surveillance Summaries, 2014.