menu

Życie z ADHD

Wskazówki, aby pomóc dzieciom z ADHD pozostać zorganizowanym i podążać za poleceniami

  • Harmonogram. Zachowuj te same procedury na co dzień, od czasu przebudzenia do snu. Uwzględnij czas na zadania domowe, zabawy na zewnątrz i czynności wykonywane w domu. Trzymaj harmonogram na lodówce lub na tablicy w kuchni. Zapisuj zmiany w terminarzu tak wcześnie na przód, jak to możliwe.
  • Organizowanie przedmiotów codziennego użytku. Miej miejsce na wszystko i utrzymuj wszystko na swoim miejscu. Obejmuje to odzież, plecaki i zabawki.
  • Używanie organizerów na prace domowe i zeszyty. Używaj organizerów na materiały i przyrządy szkolne. Zaakcentuj dziecku istotność zapisywania zadań i przynoszenia do domu niezbędnych książek.
  • Bycie jasnym i konsekwentnym. Dzieci z ADD potrzebują spójnych zasad, które mogą rozumieć i przestrzegać.
  • Dawanie pochwał lub nagród, gdy zasady są przestrzegane. Dzieci z ADHD często otrzymują i oczekują krytyki. Szukaj u nich dobrego zachowania i chwal je.

Czy nastolatki z ADHD mają specjalne potrzeby?

ADHD 12

Większość dzieci z ADHD nadal ma objawy, gdy wchodzą w wiek dojrzewania. U niektórych ADD nie zostaje zdiagnozowane, aż osiągną wiek dojrzewania. Jest to bardziej powszechne wśród dzieci, które mają głównie symptomy nieuwagi, ponieważ nie zawsze są one uciążliwe w domu lub w szkole. Zaburzenie staje się u nich bardziej oczywiste wraz ze wzrostem wymagań akademickich i nagromadzeniem obowiązków. Dla wszystkich nastolatków te lata są wymagające. Ale dla młodzieży z ADHD mogą być one szczególnie trudne.

Chociaż nadpobudliwość ma tendencję do spadku wraz z wiekiem dziecka, nastolatkowie, którzy nadal są nadruchliwi, mogą czuć się niespokojnie i starać się robić zbyt wiele rzeczy na raz. Mogą wybierać zadania lub czynności, które oferują szybkie korzyści, a nie te, które wymagają więcej wysiłku, ale zapewniają większe, opóźnione nagrody. Nastolatki mające głównie zaburzenia uwagi zmagają się ze szkołą i innymi zajęciami, w których oczekuje się od nich większej samodzielności.

Młodzież staje się również bardziej odpowiedzialna za własne decyzje zdrowotne. Kiedy dziecko z ADHD jest młode, jest większe prawdopodobieństwo, że rodzice będą odpowiadać za upewnianie się, że utrzymuje ono leczenie. Ale kiedy dziecko osiąga wiek dojrzewania, rodzice mają mniejszą kontrolę, a osoby z ADD mogą mieć trudności z trzymaniem się planu leczenia.

Aby pomóc im zachować zdrowie i zapewnić potrzebną strukturę, nastolatki z ADHD powinny otrzymać zasady, które są jasne i łatwe do zrozumienia. Pomaganie im pozostać skupionym i zorganizowanym - przykładowo przekazując im tabelę z wykazem domowych prac i obowiązków z miejscami do zaznaczenia ukończonych elementów - także może pomóc.

Młodzież z lub bez ADD chce być niezależna i próbować nowych rzeczy, a czasem będzie łamać zasady. Jeśli nastolatek łamie zasady, Twoja odpowiedź powinna być tak spokojna i rzeczowa, jak to możliwe. Kara powinna być stosowana tylko rzadko. Młodzież z ADHD często ma problemy z kontrolowaniem swojej impulsywności i może okazywać swój temperament. Czasami krótka przerwa może być uspokajająca.

ADHD 13

Jeśli nastolatek prosi o późniejsze pory powrotu do domu czy korzystanie z samochodu, wysłuchaj prośby, uzasadnij swoje opinie oraz wysłuchaj jego zdania. Zasady powinny być jasne, gdy są już ustalone, ale komunikacja, negocjacje i kompromis są pomocne po drodze. Utrzymanie leczenia, takiego jak leki i terapia behawioralna lub rodzinna, także może pomóc w zarządzaniu ADHD Twojego nastolatka.

Co z prowadzeniem pojazdów przez młodzież?

Mimo że wielu nastolatków angażuje się w ryzykowne zachowania, to ci z ADD, szczególnie nieleczonym, są bardziej skłonni do częstszego podejmowania ryzyka. W rzeczywistości, w swoich pierwszych kilku latach jazdy, nastolatkowie z ADHD są zaangażowani w prawie cztery razy więcej wypadków drogowych od tych, którzy nie mają tego zaburzenia zachowania. Istnieje również większe prawdopodobieństwo, że spowodują obrażenia w wypadkach oraz dostają oni trzy razy więcej mandatów od swoich rówieśników.1

Rodzice powinni upewnić się, że ich nastolatki, zwłaszcza jeśli mają ADD, rozumieją i przestrzegają zasad drogowych. Wielokrotne praktyki jazdy pod nadzorem dorosłego są szczególnie istotne dla młodzieży z ADHD.

Czy dorośli mogą mieć ADHD?

ADHD 14

Niektóre dzieci z ADD nadal cierpią na to zaburzenie psychiczne w wieku dorosłym. I wiele osób dorosłych nie wie o tym, że mają ADHD. Mogą odczuwać, że jest to niemożliwe, aby zorganizować się, trzymać się pracy lub zapamiętywać i zachowywać terminy. Codzienne zadania, takie jak wstawanie rano, przygotowywanie się do wyjścia z domu do pracy, przybywanie do pracy na czas i bycie w niej wydajnym, mogą być dla dorosłych z ADD szczególnie trudne.

Te osoby dorosłe mogą mieć historię niepowodzeń w szkole, problemów w pracy lub trudnych czy nieudanych związków. Wielu z nich miało kilka wypadków drogowych. Podobnie do nastolatków, dorośli z ADHD mogą wydawać się niespokojni i mogą próbować robić kilka rzeczy na raz, w większości nieskutecznie. Mają oni również tendencję do preferowania "szybkich poprawek", zamiast podejmowania kroków wymaganych do osiągnięcia większych korzyści.


  1. Cox DJ, Merkel RL, Moore M, Thorndike F, Muller C, Kovatchev B. Relative benefits of stimulant therapy with OROS methylphenidate versus mixed amphetamine salts extended release in improving the driving performance of adolescent drivers with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics. 2006 Sep;118(3):e704–10. PMID: 16950962.