menu

Objawy ADHD

Zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość i impulsywność są kluczowymi zachowaniami w ADHD. To normalne, że wszystkie dzieci są czasami nieuważne, nadruchliwe lub impulsywne, ale u dzieci z ADD zachowania te są bardziej nasilone i występują częściej. Aby zostać zdiagnozowanym z tym zaburzeniem zachowania, dziecko musi mieć symptomy przez 6 lub więcej miesięcy, w stopniu większym niż inne dzieci w tym samym wieku.

Dzieci z ADD, które mają objawy zaburzeń uwagi, mogą:

ADHD 3
 • Łatwo rozpraszać się, nie zauważać szczegółów, zapominać o różnych rzeczach i często przechodzić od jednej czynności do drugiej
 • Mieć trudności ze skupieniem się na jednej rzeczy
 • Nudzić się zadaniem zaledwie po kilku minutach, chyba że robią coś przyjemnego
 • Mieć trudności ze skupieniem uwagi na organizowaniu i ukończeniu zadania lub nauce czegoś nowego
 • Mieć kłopoty z kończeniem lub zwracaniem przydzielonych zadań domowych oraz często gubić rzeczy (np. ołówki, zabawki, notatki) potrzebne do wykonania zadań lub czynności
 • Sprawiać wrażenie, że nie słuchają, kiedy się do nich mówi
 • Pogrążać się w marzeniach, łatwo się dezorientować i powoli się poruszać
 • Mieć trudności z przetwarzaniem informacji tak szybko i dokładnie, jak inni
 • Mieć problemy z podążaniem za poleceniami.

Dzieci z ADHD, które mają objawy nadruchliwości, mogą:

 • Kręcić się i wić na swoich miejscach do siedzenia
 • Nieustannie mówić
 • Biegać w kółko, dotykając lub bawiąc się różnymi rzeczami w zasięgu wzroku
 • Mieć kłopoty z siedzeniem na miejscu podczas obiadu, lekcji w szkole czy słuchania opowiadań
 • Być stale w ruchu
 • Mieć trudności w wykonywaniu cichych zadań lub czynności.

Dzieci z ADHD, które mają objawy impulsywności, mogą:

 • Być bardzo niecierpliwe
 • Mówić bez zastanowienia niestosowne komentarze, bez ograniczeń pokazywać swoje emocje i działać bez względu na konsekwencje
 • Mieć trudności z czekaniem na rzeczy, których chcą lub czekaniem na ich kolej w grach
 • Często przerywać rozmowy lub zajęcia innych osób.

ADHD może być mylone z innymi problemami

Rodzice i nauczyciele mogą przeoczyć fakt, że dzieci z objawami zaburzeń koncentracji uwagi mają ADD, ponieważ często są one ciche i mniej skłonne do wyładowywania emocji. Mogą siedzieć cicho i sprawiać wrażenie, że pracują, ale często nie przykuwają one uwagi do tego, co robią. Mogą dobrze dogadywać się z rówieśnikami, w porównaniu do dzieci z innymi podtypami schorzenia, w których występuje tendencja do problemów społecznych. Jednak dzieci z nieuważnym rodzajem ADHD nie są jedynymi, u których zaburzenie może zostać pominięte. Przykładowo osoby dorosłe mogą myśleć, że dzieci z nadruchliwymi i impulsywnymi symptomami mają jedynie problemy emocjonalne lub dyscyplinarne.